5 tips för att skriva lättlästa blogginlägg

Att skriva lättlästa blogginlägg är ett måste för att fånga läsarens intresse. Här får du fem enkla tips på hur du skriver enkelt och tydligt.

1. Skriv tydliga stycken

Var noga med att skriva tydliga stycken. Börja alltid varje stycke med den viktigaste meningen för att sedan förklara och vidareutveckla. Detta hjälper dina läsare att greppa vad ditt blogginlägg handlar om endast genom att läsa första meningen i varje stycke. Var också noga med att inte skriva för långa stycken, då blir det bara jobbigt för läsaren.

2. Skriv korta och långa meningar

Försök att variera ditt skrivande med både korta och långa meningar. Korta meningar är lättare att ta till sig och det blir mindre risk för felaktiga meningsuppbyggnader eller andra grammatiska fel. Men det går inte bara att använda sig av korta meningar, utan texten får betydligt bättre flyt om några av meningarna är lite längre. En bra riktlinje är att varje stycke bör innehålla en till två längre meningar. Som den här paragrafen illustrerar.

3. Begränsa antalet svåra ord

Försök att begränsa antalet svårlästa ord. Att läsa en text på skärmen är helt klart jobbigare än att läsa en fysisk tidning eller bok. Ord som innehåller fyra eller fler stavelser är att klassa som svårlästa. Visst kan det låta fint med akademiska termer eller svengelska förkortningar, men försök att avstå.

4. Använd sambandsord

Genom att använda ord som binder samman texten blir den enklare att läsa. Sambandsord visar hur texten hänger ihop och guidar läsaren framåt. Vanliga sambandsord är bland annat därför, eftersom eller trots att. Läsaren kommer helt enkelt förstå ditt innehåll bättre om du använder genomtänkta sambandsord.

5. Korrekturläs

Sist men inte minst – korrekturläs ditt blogginlägg. Läs gärna texten högt för dig själv, på så sätt upptäcker du enkelt eventuella stavfel eller annat som du missat. Eller ännu bättre, be någon annan läsa din text. För oavsett om du är novis eller erfaren skribent är det lätt att bli blind på sin egen text.


När vi på Karlssons Textbyrå skriver texter ber vi alltid någon annan i vårt team att läsa och eventuellt korrigera texten. Tillsammans diskuterar vi också alternativ för hur man uttrycka sig så att vi levererar en text som når fram till den tänkta målgruppen. Text kan vara extremt kraftfullt, om den på ett enkelt sätt kan tas emot av läsaren.

Varför krångla till det i onödan?

Maila till hej@karlssonstext.se idag för en kostnadsfri offert.