Är du redo för 2021?

Ett kaosartat år ligger snart bakom oss och mycket har förändrats. Men redan nu börjar hjulen snurra igen, och såväl företag som konsumenter börjar vänja sig vid det “nya normala”. 

Frågan är dock om du som vill nå ut till dina kunder är redo för det nya året? Ett år som kommer att kantas av digitala lösningar, videomöten och köp på distans samt ett allt större beroende av internet för att sköta det dagliga livet, både privat som yrkesmässigt. 

Så vad är det vi behöver förbereda oss på? 

Vi vet att pandemin inte kommer att vara över i brådrasket. Även med ett vaccin redo kommer det att ta tid innan vi kan återgå till en normal social samvaro med vänner, kunder och kollegor. Eftersom vi nu använt digitala lösningar under så lång tid och sett att det fungerat förhållandevis bra kommer det bli svårt att återgå till det tidigare ”normala”.

När pandemin är över är det därför troligt att en stor del av våra inköp fortsätter att ske digitalt, så även våra affärs- och vänskapsrelationer. Men all digital kommunikation kan inte vara i ljud och bild. Just därför blir en mycket stor del av vår kommunikation i dessa digitala sammanhang beroende av text. 

Vill du ha välskrivna texter som når fram?

Kontakta oss så återkommer vi till dig inom kort.

Vad är det för text som vi behöver förlita oss till? 

Texten är viktig i all vår kommunikation, oavsett vilken typ av kommunikation det handlar om.

Några exempel som visar textens betydelse:

  • När vi inte kan bjuda in till presskonferens med efterföljande intervjuer på samma sätt blir pressmeddelanden allt viktigare. Givetvis går det att genomföra webinarier och digitala intervjuer, men presskiten har fått en större betydelse. Ett bra skrivet pressmeddelande har större chans att bli publicerat än ett som innehåller stavfel och grammatiska fel.
  • När nu allt fler genomför köp på nätet blir produktbeskrivningar och jämförelser mellan olika varor och tjänster viktigare. För att kunden ska kunna fatta ett beslut måste texten vara skriven på rätt sätt. Det ska vara enkelt att läsa och ta till sig informationen.
  • För att nya kunder ska kunna hitta dig i bruset av alla erbjudanden måste din hemsida vara SEO-optimerad. På så sätt ökar du effektivt dina chanser att ranka högt på sökmotorer som Google och Bing. Detta är såklart inget som görs på en dag, utan ett kontinuerligt arbete. Med rätt text och rätt innehåll har du större chans att lyckas.
  • Nyhetsbrev behöver vara tilltalande, tillgängliga och relevanta. Att skicka ett långrandigt mail är inget som lockar till läsning, snarare tvärtom. Därför är det viktigt att dina nyhetsbrev är kärnfullt skrivna och har fokus på det som är intressant för läsaren. Det är även viktigt att du har tydliga call-to-actions så att mottagaren vet hur de kan ta nästa steg med dig.

Det är alltså en hel del att tänka på inför det nya året. Det skrivna ordet kommer att ha större betydelse än någonsin tidigare. Företag som satsar på välskrivna texter med rätt tonalitet kommer därför ligga steget före konkurrenterna.

Så, är du redo för de nya kraven som den digitala omställningen ställer på dig och din kommunikation?

Behöver du hjälp med din kommunikation?

Kontakta oss så återkommer vi inom kort!

Rulla till toppen