Gör en kommunikationsplan och nå rätt kunder

kommunikationsplan för bättre kommunikation

Med en kommunikationsplan kan du planera din kommunikation så att den blir så effektiv som möjligt. I den här artikeln tar vi upp varför du behöver en kommunikationsplan och vad som bör ingå i den. 

Att kommunicera är svårt, och alla har vi säkert varit med om missförstånd eller att vi inte förstår vad som sägs. Men när du som företag eller organisation vill kommunicera är det inte bara vad som sägs som är det viktiga, utan även hur det sägs och varför du säger det.

För att säkerställa att din kommunikation upplevs som enhetlig och sammanhängande är det med andra ord viktigt att ha en kommunikationsplan. Här kommer några tips om vad du bör ha med i din kommunikationsplan samt varför.

Varför behövs en kommunikationsplan?

Första frågan som du kanske ställer dig är: Vad ska du ha en kommunikationsplan till? Men om du, precis som de flesta företag, använder flera olika kanaler är det klokt att ha en plan som stöd för hur du kommunicerar med dina kunder.

Då spelar det ingen roll att det är olika personer i företaget som hanterar olika delar av kommunikationen. Du får en enhetlig kommunikation, oavsett om det är på hemsidan, i sociala medier, i ett pressmeddelande, broschyr eller reklammaterial.

Din kommunikationsplan finns helt enkelt till för att du som företag ska upplevas som likadant, oavsett vilken kanal du kommunicerar i och vem som står bakom kommunikationen.

Behöver du hjälp att göra en kommunikationsplan?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vad ingår i en kommunikationsplan?

Så vad bör då finnas med i din kommunikationsplan? Det finns givetvis massor som går att inkludera, såväl grafisk profil som riktlinjer för kommunikation med press etc. För oss på Karlssons Textbyrå har vi dock sett sex stycken huvudpunkter som vi tycker är viktiga att få med. Dessa är:

1. Syfte och målsättning

Vad är det ni som företag vill uppnå med er kommunikation och vad är era mål? Detta är grundläggande för att ni ska kunna styra vad ni vill säga, i vilken kanal, till vilken person och när.

2. Målgrupper

I en kommunikationsplan är det viktigt att ta med vem eller vilka det är ni vill kommunicera med. Är det vissa kundsegment, eller vissa nyckelpersoner på potentiella kundföretag? Det går såklart att ha flera målgrupper, vilket även kommer innebära olika sätt att kommunicera.  Om du har en tydlig bild av vem du vill nå så blir det enklare att sedan ta fram relevant kommunikation för att lyckas med detta.

3. Kanaler

Alla företag bör kanske inte kommunicera i alla kanaler. Det kan givetvis upplevas som lockande att finnas på såväl LinkedIn och Facebook, som TikTok och Snapchat, men det kanske inte är rätt för ditt företag. Gå tillbaka till punkten ovan och fråga dig var de målgrupper som du vill nå faktiskt finns. Det är ju ingen idé att lägga pengar på att ta fram fräcka videoklipp för TikTok om dina potentiella kunder inte finns där.

vad ska ingå i en kommunikationsplan

4. Budskap/Tonalitet

Det bästa sättet att skapa en enhetlig upplevelse av ditt företag och varumärke är att se till att det får en egen personlighet. På så sätt känner mottagaren snabbt igen vem budskapet kommer ifrån, oftast utan att ens behöva se loggan. Detta åstadkommer du genom att ha en tydlig tonalitet och återkommande budskap som du kommunicerar. Det finns många exempel på företag som lyckats väl med detta, så fundera på hur du kan göra något liknande för ditt företag.

5. Aktiviteter

I din kommunikationsplan bör det också ingå vilka aktiviteter du ska genomföra för att uppnå dina mål, och hur ofta dessa ska göras. Vill du ha pressmeddelanden två gånger per år, eller bara vid behov? Hur ofta ska du göra inlägg på sociala medier och vad är det för typ av inlägg du vill ha där? Har du bestämt dig för att ha en blogg på din hemsida? Isåfall, hur ofta ska den uppdateras och ska det delas i andra kanaler för ökad spridning? Allt detta blir enklare att besluta om när du beslutat om tidigare steg i denna lista.

6. KPI:er

Avslutningsvis måste du fundera på hur du mäter och följer upp resultaten av dina aktiviteter. Har du aktiverat Google Analytics och Google Search Console för att se hur trafiken till hemsidan påverkas? Följer du upp hur många följare och interaktioner du har i dina sociala medier, och vilka inlägg som får störst genomslag? Detta bör även kopplas tillbaka till dina målsättningar, så att du vet att du är på rätt väg. 

Med dessa sex punkter på plats har du kommit riktigt långt. Sedan kan du givetvis alltid bygga vidare på dokumentet när du har tid och möjlighet.

Om du vill ha hjälp med att ta fram en kommunikationsplan och se till att du når ut med dina budskap till rätt kunder samt prospekts ska du höra av dig till oss på Karlssons Textbyrå. Vi är experter på kommunikation!

Vill du kommunicera bättre med dina kunder?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Du kanske också gillar:

Rulla till toppen