KORREKTURLÄSARE

Professionella korrekturläsare

Hos oss får du snabb och professionell korrekturläsning av dina texter. Förutom att kontrollera stavning och grammatik ser vi även till att texten är lätt att läsa samt att ditt budskap når fram. Vi korrekturläser, språkgranskar och redigerar din text på både svenska och engelska.

Korrekturläsning och språkgranskning

Korrekturläsning innebär att vi granskar och redigerar din text så att den är korrekt skriven. Exempelvis ser vi till att stavningen är rätt, att grammatiken är korrekt och att det inte finns några syftningsfel. Korrekturläsning är ett måste för att din text ska uppfattas som trovärdig. 

Nästa steg är språkgranskning vilket innebär att granska texten mer på djupet. Det innefattar bland annat att titta på syfte, meningsuppbyggnad och att det finns en röd tråd i texten. Målet är att texten ska vara begriplig och lätt att läsa. 

Hos Karlssons Textbyrå får du en korrekturläsare som ser till att din text håller hög kvalitet. Vi både korrekturläser och språkgranskar alla texter, så att du alltid får ett bra resultat.

Välskrivna texter som når fram

En välskriven text är ett måste för företag som vill nå ut till sin målgrupp. Att anlita en professionell korrekturläsare är därför en god investering.  

När du kommunicerar med kunder, oavsett om det är via ett blogginlägg, pressmeddelande eller sociala medier krävs det att texten är korrekt. Annars riskerar du att tappa kundernas förtroende. En bra skriven text har ett tydligt budskap, bra flyt och är relevant för läsaren.

t

Behöver du en korrekturläsare?

Scroll to Top